long-arm statute

  1. Noun, International Law sınır aşan yargı yetkisi