look askance at

  1. Verb yan gözle bakmak
birine yan yan bakmak Verb
yan bakmak Verb