look round

  1. Verb bakmak
  2. Verb dolaşmak
  3. Verb gezmek
  4. Verb her türlü olanağa başvurmak
birşeye bakınmak Verb
birşey bulmaya çalışmak Verb
birşeyi aramak Verb
bir yerde etrafa bakmak Verb
bir yerde gezinmek Verb
bir yeri gezmek Verb