loon

  1. Noun, Zoology dalgıçkuşu
    (Gavia immer): ördeğe benzer, balıkla beslenen, cırlak sesli, yüzücü/dalıcı kuş.
  2. Noun değersiz/tembel/aptal kimse, serseri, ahmak.
    crazy as a loon: zırdeli, büsbütün sersem/budala.