loose- leaf

  1. çıkarılabilir dosya yaprağı
  2. serbest yapraklı
  3. dikişsiz
dikişsiz cilt kabı
kâğıdı delikli defter
kâğıdı delikli defter
dikişsiz yapraklı defter
dikişsiz ciltli büyük defter
föy volan sistemiyle tutulan hesap
yaprakları çıkarılıp takılabilen (kitap/defter/dosya), ciltlenmemiş.
looseleaf binder: telli dosya Adjective