low area

  1. Noun düşük basınç mıntıkası
  2. siklon
alçak basınç bölgesi
ölüm oranının düşük olduğu bölge
alçak basınç bölgesi
düşük basınç alanı