low bred

  1. terbiyesiz
soysuz, aşağı tabakadan, soyu bozuk. Adjective
âdi, kaba. Adjective