low level

  1. düşük seviye
fiyatları düşürmek Verb
fiyat yükselmesini düşük düzeyde tutmak Verb
fiyatların yükselmesini düşük düzeyde tutmak Verb
düşük sanayi kapasitesi kullanımı
fiyatların düşüklüğü
fiyatların alçak düzeyi
aşağı/alt düzeyde: aşağı kademede bulunan kimseler arasında.
a low-level discussion. Adjective
küçük rütbeli, alt düzeyde bulunan.
low-level officials. Adjective
alçaktan, alçak irtifadan, yere yakın.
low-level bombing. Adjective