low wage

  1. düşük ücret
az bir ücretle geçinmek Verb