lump the expenses

  1. Verb masrafları bölmek
  2. Verb masrafları paylaştırmak