lump the expenses

  1. Fiil masrafları bölmek
  2. Fiil masrafları paylaştırmak