müşterek bir cephe oluşturmak amacıyla bir konuyu tartışmak

  1. Verb to get together