mad staggers

  1. (bkz: stagger ) (5).
  2. (at, sığır, vb. de) delibaş, damla hastalığı: körlük ve yürüme dengesizliği yapan bir hastalık. 6.
    staggerer:
    sendeleyen kimse, şaşırtan afallatan şey/kimse.