make a deal

  1. Verb anlaşma yapmak
iş yapmak için şartlar üzerinde anlaşmak Verb
biriyle anlaşmak Verb
iyi iş yapmak Verb
çok şey fark eder olmak Verb