make a hole in

  1. büyük bir boşluk/açık yaratmak, yara/gedik/rahne açmak.
    The hospital bills made a large hole in his savings.
tasarruflarında büyük delik açmak Verb
tasarruflarında büyük delik açmak Verb