make one's mark

  1. başarmak, hedefine/maksadına ulaşmak/erişmek.