make one's way in life

  1. Verb hayatta başarı kazanmak