make the best of both whos

  1. Verb hem dünyalığını hem de ahretliğini yapmak