make the best of both whos

  1. Fiil hem dünyalığını hem de ahretliğini yapmak