make the most of

  1. mümkün olduğu kadar yararlanmak/fayda/çıkar sağlamak, kendine yararlı hale getirmek.
olanaklarından azami fayda elde etmek Verb
durumdan elden geldiği kadar yararlanmak Verb
bir fırsattan azami yararlanmak Verb