make the most of

  1. mümkün olduğu kadar yararlanmak/fayda/çıkar sağlamak, kendine yararlı hale getirmek.
olanaklarından azami fayda elde etmek Fiil
durumdan elden geldiği kadar yararlanmak Fiil
bir fırsattan azami yararlanmak Fiil