malign

  1. kötücül, bedhah, habis, uğursuz, meş'um, zararlı, tehlikeli.
    Gambling often has a malign influence.
  2. kötü niyetli, kinci, kindar, hain.
  3. iftira etmek, kara çalmak, günahına girmek, leke sürmek.
    malign an innocent person.
benign cyst Noun, Medicine
benign tumor Noun, Medicine
malignant cyst Noun, Medicine
malignant tumor Noun, Medicine