1. kötücül, bedhah, habis, uğursuz, meş'um, zararlı, tehlikeli.
    Gambling often has a malign influence.
  2. kötü niyetli, kinci, kindar, hain.
  3. iftira etmek, kara çalmak, günahına girmek, leke sürmek.
    malign an innocent person.
benign cyst İsim, Tıp
benign tumor İsim, Tıp
malignant cyst İsim, Tıp
malignant tumor İsim, Tıp