manuscript department

  1. (kitaplık) el yazmaları kısmı
Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations