map corporate move

  1. Verb (US) şirketin başka bir yere taşınması planını yapmak