map corporate move

  1. Fiil (US) şirketin başka bir yere taşınması planını yapmak