mark off

  1. Verb sınırlarını çizmek
oluşumu yalnız şimdiki duruma bağlı olan (Markof zinciri gibi). Adjective
harita üzerinde bir mesafeyi işaretlemek Verb
sınır/hudut çizmek, çizgi ile ayırmak, çizgi ile durumunu belirtmek.
They marked out the tennis court with white paint.
büyük yanılgıya düşmek Verb