mark out

  1. Verb sınırlarını çizmek
  2. Verb planını yapmak
  3. Verb seçip ayırmak
bir gayri menkulün kazık çakarak sınırlarını belirtmek Verb
bir güzergâh tespit etmek Verb
bir arsayı sınırlamak Verb
seçmek, ayırmak, göstermek.
His courage and determination mark him out for high rank at an early age.
mark someone out for promotion.
parlak bir gelecek vaat etmek Verb
sınır/hudut çizmek, çizgi ile ayırmak, çizgi ile durumunu belirtmek.
They marked out the tennis court with white paint.