martial court

  1. divan-ı harp
  2. askeri mahkeme
askeri mahkeme
divan-ı harp
sıkıyönetim mahkemesi
örfi idare mahkemesi
askeriye hukuku usulü
askeri hukuk usulü
sıkıyönetim tarafından yargılanma