mass society

  1. Noun, Sociology kitle toplumu
  2. yüksek hareketlilik
  3. yüksek uzmanlık ve düzeysel insan ilişkileriyle belirlenen çağdaş kentsel alan toplumunun durumu
seri üretim yapan kuruluş