master's degree

  1. Noun, Education-Training yüksek lisans
  2. Noun master derecesi, lisans ötesi yüksek öğrenim derecesi/diploması.