material fact

  1. Noun, Law maddi vakıa
  2. bir sözleşme için esas sayılan husus
maddi vakıalara ilişkin önemli ihtilaf Noun, Law
sigorta riski için önemli gerçek