maverick

  1. Noun (GB ABD) sahipsiz/başıboş dana/buzağı, damgalanmamış sığır/tosun (törece ilk yakalayıp damgalayanın malı
    olur). The cowboys rounded up the mavericks for banding.
  2. Noun dikkafalı, serkeş, âsi, törelere/toplum kurallarına uymayan kimse, parti disiplinine uymayan politikacı.

    The young senator was regarded as a political maverick.
(US) iddiasını ciddi olmayan hususlarla desteklemek Verb
oyunbozan firma Noun, Competition Law