mayor

  1. Noun, Law belediye başkanı
  2. Noun belediye başkanı/reisi.
  3. Noun bir şehrin/kasabanın baş yargıcı.
    Lord mayor: İngilterede Londra vb. gibi büyük şehirlerin
    belediye başkanı.
    Lady mayor: kadın belediye başkanı.
birini belediye reisi tayin etmek Verb
belediye başkanı yardımcısı
belediye reisi muavini
yeni belediye başkanı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Proper Name, Public Administration
(Br) Londra gibi büyük şehirlerin belediye başkanı
büyükşehir belediye başkanı Noun, Public Administration
birini belediye başkanlığına aday göstermek Verb
belediye başkanlığı yapmak Verb
belediye başkanlığına aday olmak Verb
belediye başkanlığı
belediye himaye siyle
belediye başkanının himayesiyle