1. İsim, Hukuk belediye başkanı
  2. İsim belediye başkanı/reisi.
  3. İsim bir şehrin/kasabanın baş yargıcı.
    Lord mayor: İngilterede Londra vb. gibi büyük şehirlerin
    belediye başkanı.
    Lady mayor: kadın belediye başkanı.
birini belediye reisi tayin etmek Fiil
belediye başkanı yardımcısı
belediye reisi muavini
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Isim, Kamu Yönetimi
yeni belediye başkanı
(Br) Londra gibi büyük şehirlerin belediye başkanı
büyükşehir belediye başkanı İsim, Kamu Yönetimi
birini belediye başkanlığına aday göstermek Fiil
belediye başkanlığı yapmak Fiil
belediye başkanlığına aday olmak Fiil
belediye başkanlığı
belediye himaye siyle
belediye başkanının himayesiyle