mean a great deal for sb

  1. Verb biri için çok şey ifade etmek