mean rascal

  1. adi aşağılık herif
  2. aşağılık herif