mean well by

  1. -e karşı iyi niyet beslemek, kötü maksadı olmamak.
    He means well: Kötü bir niyeti yoktur/hüsnüniyet
    sahibidir.
    He means well by you: Size karşı iyi niyet besliyor.
biri için iyi niyet beslemek Verb