measure changes of temperature

  1. Verb ısı değişikliklerini ölçmek