measure one's strength with sb

  1. Verb biriyle gücünü sınamak