measures taken by the council

  1. Noun Konsey tarafından alınan önlemler