medical examination

  1. sağlık muayenesi
  2. tıbbi muayene
tıbbi muayenesiz sigorta
zorunlu tıbbi muayene
tıbbi muayeneye tabi tutulmak Verb
muayeneye tabi tutulmak Verb
muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı Noun, Medical Equipment