meet one's match

  1. Verb boy ölçüşebilecek birine rastlamak