member of the university

  1. üniversite öğretim üyesi