mental disability

  1. Noun, Medicine zihinsel engel
akli melekelerin tamamen kaybı