merely

 1. Adverb sırf, sadece, ancak, yalnız, -den ibaret, -den başkası değil.
  I merely asked his name: Sadece
  adını sordum.
  I said it merely as a joke: Sırf şaka olsun diye söyledim.
  I merely want to know the truth: Sadece gerçeği bilmek istiyorum.
  It's merely a formality: Formaliteden başka bir şey değil.
 2. Adverb katışıksız, saf olarak, arı bir şekilde.
  Not mixedly but merely true and good.
 3. Adverb tamamıyla, tümüyle, bütünüyle, büsbütün.
(US) ev yemeği
sırf sana duyduğum saygıdan
sadece bir birey gibi davranmak Verb
sadece birey olarak hareket etmek Verb