mess around

 1. (a)
  k.d. oyalanmak, amaçsız/gayesiz/plânsız iş görmek, boşuna uğraşmak.
  I'm not of a sailor,
  but I like to mess about in my little boat on the river. (b)
  argo vakit öldürmek, sinek avlamak, havyar kesmek, âvarelik etmek.
  He spent all day Sunday just messing about. (c)
  argo (bir kimse veya şey ile) ilgilenmek, (bir işe) karışmak/burnunu sokmak, bulaşmak.
  messing other people's affairs. (d) sıkıfıkı olmak.
  Don't mess around with admiral much. (e) flört/kur yapmak.
  He caught him messing around with his wife. (f) oyalamak, atlatmak.
  Don't mess me about; I want the money you promised me.
aldırış etmemek Verb
ağırdan almak Verb
(US) tembellik etmek Verb