might have been

  1. artık kullanılamayacak olan geçmişte kalmış fırsat
  2. kendini gerçekleştirememiş olan kişi
pek tabiî olarak, tahmin edilebileceği gibi.
I expect so: herhalde, (öyle) zannederim.
It is
expected that … : … olabilir/olması muhtemeldir.
It is hardly to be expected that … : … pek muhtemel değildir/ …'e pek ihtimal verilemez.