mine layer

  1. mayın dökücü
  2. mayın gemisi
mayın gemisi, mayın döken gemi. Noun