mis.

yönetim bilişim sistemi Information Technology
“kötü, fena, ters, aksi”.
ör.: misfortune, misgovernment.
“yanlış, yersiz, hatalı”.
ör.: misunderstand, mislabel.
“ … sizlik” (yokluk bildirir).
ör.: mistrust.
miso-
ör.: misanthrope. NOT: mis- ön eki birçok isim ve fiillerin başına getirilerek onların
anlamını yukarıda gösterildiği şekilde değiştirir. mis- ile başlayan kelime sözlükte bulunamazsa asıl kelimeye bakıp yukarıdaki kurala göre anlam vermelidir. Bunlardan başlıcaları bu ve bunu izleyen sayfaların altında gösterilmiştir.
“nefret etme, düşmanlık”.
ör.: misogamy, misogyny. Prefix
yanlış hesaplamak Verb
hesaplama hatası Noun
yanlış tarih atmak Verb
yanlış tarih atma
yanlış beyan
mis
musk
retained earnings Noun
supported price
customs duties paid
(illness) advanced
your ears must have been burning
excellent
clean and sweet-smelling
first rate

mis
Çok güzel ... madde, misk
mis
İngilizce’de kızlar ... unvan sözü
bk. –mış
Koyun
Fiilden isim yapma eki